Wat is ritme
Musiekteorie

Wat is ritme

Die uitvoering van 'n musikale komposisie is onmoontlik sonder ritme. Dit is die basis waarsonder dit onmoontlik is om 'n melodie te komponeer en weer te gee. Musiek is nie volledig sonder ritme nie, maar dit bestaan ​​buite enige komposisie. Verskeie ritmes word in die omringende wêreld waargeneem: die hartklop, die werk of meganismes, die val van waterdruppels.

Ritme is nie net die prerogatief van musiek nie; dit is in aanvraag in ander gebiede van kuns.

Die algemene konsep van ritme in musiek

Hierdie term dui op 'n duidelike organisasie van musikale klanke in tyd. ’n Pouse en ’n lang stuk musiek wissel mekaar af. Elke noot word vir 'n bepaalde tyd gespeel. Dit kombineer met ander note om 'n ritmiese patroon te vorm.

In musiek is daar geen spesifieke hoeveelheid wat die duur van 'n noot sal meet nie. Hierdie kenmerk is dus relatief: vir elke daaropvolgende noot is die klank korter of langer as die vorige een, verskeie kere – 2, 4, ensovoorts.

Die meter is verantwoordelik vir die interne organisasie van die ritme. Die totale tyd van die note word verdeel in maatslae, wat swak of sterk is. Laasgenoemde word geaksentueer, dit wil sê hulle word met groter krag gespeel – dit is hoe die musiekblyspel klop blyk .

Neem die kursus "Grondbeginsels van Musiek"

Neem die kursus "Wat is ritme"

Sien ook: Wat is ritme

 

✅🎹ТАКТ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР. ИЗУЧАЕМ ЗА 15 МИНУТ. (УРОК 2/4)

 

Waar anders gevind word

Ritme is nie net 'n musikale konsep nie. Dit is onderhewig aan verskeie prosesse wat in die omliggende wêreld plaasvind.

Ritme in poësie

Hierdie konsep word gevind in literêre en folklore werke. Die vers is nie volledig sonder ritme nie, wat spraak so organiseer dat dit volgens die wette van versifikasie georden en afgewissel word. Danksy ritme vervang beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepe, of, onderskeidelik, ritmies sterk en ritmies swak, mekaar in versreëls.

Literêre teorie definieer verskeie stelsels van versifikasie gebaseer op 'n sekere ritme:

lettergrepige – daar is dieselfde aantal lettergrepe in 'n reël.

 

Tonic – die aantal onbeklemtoonde lettergrepe is onbepaald, en die beklemtoonde word herhaal.

 

Sillabo-tonika – lettergrepe en klem is in gelyke getalle. Beklemtoonde lettergrepe word agtereenvolgens herhaal.

 

natuurlike ritmes

Daar is baie verskillende ritmes in die natuur. Biologiese, fisiese, astronomiese en ander verskynsels ontstaan ​​met 'n sekere volgorde. Dag word nag, na die somer kom herfs, is daar 'n nuwemaan en 'n volmaan. By lewende wesens vind daar na sekere tydsintervalle wakkerheid of slaap plaas.

Antwoorde op vrae

1. Wat is musikale ritme?Dit is die organisasie in die tyd van 'n stuk musiek.
2. Wat vorm die ritme?Opeenvolgende afwisseling van pouses en klankduur.
3. Is dit moontlik om die ritme in musieknotasie vas te stel?Ja. Ritme word deur note aangedui.
4. Is metrum en ritme in musiek dieselfde ding?Nee, dit is verwante konsepte, maar hulle het verskillende betekenisse. 'n Meter is 'n opeenvolgende verandering van swak en sterk slae by enige tyd .
5. Is ritme en tyd anders?Ja. Die kategorie van tyd a in musiek word nie definitief gedefinieer nie, maar dit dui die tempo aan waarteen metrieke eenhede verander. Dit wil sê, dit is die spoed van die uitvoering van 'n musikale komposisie.
6. Wat is poëtiese ritme?Dit is 'n afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepe, wat ritmies sterk of ritmies swak genoem word.
7. Wat kenmerk die ritme?'n Verandering in die volgorde van klanke, hul duur en ander kenmerke in 'n musiekstuk.
8. Wat is 'n klop in musiek?Dit is 'n konsep wat verwys na die meter, dit wil sê sy eenheid. Die maatstaf begin met 'n sterk maatslag en eindig met 'n swak maatslag, dan herhaal alles weer.

Interessante feite

Die antieke Grieke het nie die konsep van musikale ritme gehad nie, maar daar was poëtiese en dansritme.

'n Werk kan sonder 'n meter bestaan, aangesien dit 'n abstrakte konsep is, maar nie sonder ritme nie, wat 'n fisiese grootheid is: dit kan gemeet word.

Aangesien die ritme 'n tydkomponent insluit, kan ons sê dat musiek en tyd met mekaar verbind is. Melodie kan nie buite tyd bestaan ​​nie.

Om musikale tyd te meet, is daar 'n konvensionele eenheid - die polsslag. Hulle noem dit 'n reeks kort slae wat met dieselfde krag gespeel word.

In plaas van uitset

Musikale ritme is die basis van komposisie. Dit organiseer die werk betyds, 'n aantal ander konsepte word daarmee geassosieer: meter, klop , ens. Ritme bestaan ​​nie net in musiek nie: dit is algemeen in ander vorme van kuns, veral in letterkunde. Die skepping van 'n vers is nie volledig sonder ritme nie. Natuurlike prosesse, wat nie net met lewende wesens verbind word nie, maar ook met fisiese, biologiese of astronomiese verskynsels, is onderhewig aan ritme.

Lewer Kommentaar