Musiekbepalings – H
Musiekbepalings

Musiekbepalings – H

H (Duits ha) – die letterbenaming van die klank si
Habanera (Spaanse avanera) – habanera (Spaanse dans van Kubaanse oorsprong); letterlik, Havana, van Habana – Havana
Sny bord (Duits hákbret) – dulcimer
Halbbaß (Duitse halbbas) – klein kontrabas
Halbe Lage (Duits hálbe láge) – halwe posisie
Halbe Nota (Duitse hálbe-noot), Halbtaktnoot (halbtaknóte) – 1/2 noot
Halbe Noten schlagen (Duitse halbe noten schlagen) – merk halfnote
Halbe Pouse (Duitse halbe páuse) – 1/2 pouse
Halbkadenz (Duitse Halbkadenz), Halbschluss (halbsluss) – halwe kadens
Halbsatz(Duitse halbzatz) – vonnis (halwe punt)
Halbton (Duitse halbton) – halftoon
Haletant (fr. Altán) – hygend [Scriabin. Sonate nr. 10]
Half (eng. haaf) – half
Halwe kadens (haaf kadens) – halwe kadens
Halftoon (haaf toun) – halftoon
Hälfte (Duitse helfte) – half
Hallen (Duitse hallen) – klank
Gegroet (Noorse halling ) – Noorse dans
Keel (Duitse Hals) – die nek van buiginstrumente
Hamer (Duitse hamer), hamer (Engels Hame) – 'n hamer; 1) by die klavier; 2) om te speel
Hammerklavier perkussie-instrumente(Duitse hammerklavier) – starin, genoem. klavier
Hand (Duitse hand) – hand
Hantering (handlage) – die posisie van die hand
Handbasi (Duitse handbassi) – die ou bas-snaarinstrument
Handharmonika (Duitse handharmonika) – handharmonika; dieselfde as Ziehharmonika
Handeling (Duits handlung) – aksie, handeling
Harde bop (Engels haad bop) – een van die style van jazzkuns; letterlik moeilik, bop
Harde viltstok (eng. had felt stick) – [speel] met 'n stok met 'n harde vilt
kop Hardiment (fr. ardimán) – vrymoedig, moedig, vrymoedig
Harfe (Duitse kharfe) – harp
Harfeninstrumente(Duitse harfeninstrumente) – gesnaarde geplukte instrumente sonder 'n vingerbord
Harlem spring (Engels Háalem jump) – een van die style van klavierspel in jazz; letterlik, Harlem-aksent (Harlem – Negro, area in New York)
Harmoniese (Engels hamonic), Harmonies (Franse armonic), Harmonies (Duits harmonies) – harmonies, harmonieus
Harmoniese toon (Engelse hamonic toun) – botoon,
harmonica harmonika (Franse armonica, Engelse hamonike) – glasharmonika
Harmony (Franse armoni), Harmony (Duitse harmonie), Harmony (Engels haameni) – harmonie, konsonansie
Harmony (Franse armoni) -
Harmonielehre blaasorkes(Duits harmonilere) – die leer van harmonie
Harmoniemusik (Duitse harmoniemusik) – 1) op. vir koperblaasorkes; 2) die
Harmonieorchester blaasorkes (Duitse harmonieorkester) – die
Harmonies koperblaasorkes (Franse armonier) – harmonieus, in harmonie
met Harmon ika (Duitse harmonika) – harmonika, trekklavier
Harmonies (Franse armonic), seun harmoniek (Franse slaap armonies) – botoon, harmoniese klank
Harmonisering (Franse armonisering, Engelse chamonisering) -
Harmonium harmonisering (Franse armonión, Engels hamóunem), Harmonium (Duitse harmonium) – harmonium
Harrnon stom(Engels hamon mute) – demp “harmon” vir koperblaasinstrumente in jazz, musiek
harp (eng. haap), Harp (fr. arp) – harp
Harpeggiert (Duitse harpegirt) – arpeggiated
klavesimbel (eng. hápsikod) – klavesimbel
Hart (Duits hart) – hard, hard, rukkerig
Haas (Duitse haet) -
haastigheid Hastig (hástikh), met haas (mit hast) – haastig, haastig
Hoed (Engelse hoed) – koppie stom; letterlik hoed; in hoed (in hoed ) – speel met 'n stomme ('n term vir jazz,
musiek )
wie ein Hauch – soos 'n asem
van Hauptklavier (Duitse hauptklavier), Haupthandleiding (hauptmanual); Hauptwerk (Háuptwerk) – die hoofklawerbord van die orrel
Hauptsatz (Duits Háuptzats) – die hoofgedeelte
van Hauptton (Duits Háuptton) – 1) die hoof (onderste) klank van die akkoord; 2) klank omring deur
melismas Hauptzeitmaß (Duits háuptsáytmas) – die hoof, dit wil sê die aanvanklike tempo van 'n stuk of deel van die
Hausmusik siklus (Duits háusmuzik) – huismusiek
Staan op (fr. os) – boogblok; dieselfde as klou
Hausser la nota (fr. osse la note) – verhoog die klank
top (fr. o) – hoog
Haute kontra(van toonbank) – contralto
Haut dessus (o desshu) – hoë sopraan
Haute taille (uit Thai) – tenoor
Hobo (fr. obuá) – hobo
Hautbois baryton (bas) (hobo bariton, bas) – bariton (bas) hobo
Hautbois d 'amour (obouá d'amour) – hobo d'amour
Hautbois de chasse (obuá de chasse) – jaghobo (ou hobo)
Hautbois de Poitou (obouá de poitou) – hobo van Poitou (antieke hobo)
Hautboy (eng. slagting) – hobo
aanmatiging (fr. Oter) – hoogte [klank]
Hauteur indéterminée (ander endetermine) – onbepaalde hoogte [klank]
Hoof(Engelse kop) – 1) fluitkop; 2) nota kop
Swaar (Engels swaar) – swaar
Swaar (swaar) – hard
Hekkelphon (Duitse heckelfon), Hekkelfoon (Frans ekelfon) – hekkelfoon – houtblaasinstrument
Heftig (Duitse heftich) – vinnig, vinnig
Stiekem (Duits Heimlich) – heimlik, geheimsinnig, geheimsinnig
Helder (Duits kháyter) – duidelik, pret, vreugdevol
Helikon (Grieks helikon) – helikon (koperkoperinstrument)
Hel (Duits Hel) – lig, hard, deursigtig
Hemiola (lat. hemiola) – in mensnotasie, 'n groep klein note
Hemitonium (Grieks – Latyns hemitonium) – 'n halftoon
Heptachord urn (Grieks – Lat. heptachordum) – heptachord, 'n reeks van 7 stupas, diatoniese skaal
Heraufstrich (Duits: heraufshtrich) – beweging met 'n boog opwaarts
Heraus (Duits: heraus), Hervor (herfór) – uit, uit; dui die keuse van 'n stem aan
Herdenglocke (Duitse herdengloke) – Alpe klok
heldhaftige (Engels hiróuik), héroïque (Franse eroik), Heldhaftig (Duits héróish) – heldhaftig
Hervortretend (Duits Herfórtretend) – beklemtoon, kom na vore
Hartlik (Duits Herzlich) – hartlik, opreg
Huiwerig (Frans ezitan ) – huiwerig, huiwerend
(Frans etherofoni), Heterofonie (Duitse heterofoni), Heterofonie (Engels heterofoni) – heterofonie
Heuchlerisch (Duits hóyhlerish) – geveins, skynheilig
Heulend (Duitse hóyland) – huilende [R. Strauss. "Salome"]
Heurté en gewelddadig (Frans erte e violan) – selfgeldend, gewelddadig
Hexachordum (Grieks – Lat. hexakhordum) – heksachord – 'n reeks van 6 stappe van die diatoniese skaal
Hier (Duits khir) – hier, hier; von hier an (von hir an) – vandaar die
Hoogste noot van instrument (eng. hayest nout ov instrument) – die hoogste klank van die instrument [Penderetsky]
Hi-hoed (eng. hi-hat) – pedaalsimbale
Hilfsnoot (Duitse hilfnoot) – hulpnoot
Hinaufgestimmt (Duits hináufgeshtimt) – gestem (de) hoër [viool, snaar, ens.]
Hinaufziehen (Duits hináuftsien) – gly op (portamento op snare) [Mahler. Simfonie nr. 2]
Hinter der Szene (Duitse hinter der toneel) – buite die verhoog
Hinunterziehen (Duitse hinuntercien) – gly af
Hirtenhorn (Duitse Hirtenhorn) – herdershoring
Hirtenlied (Hirtenlid) – die herderslied
Historia sacra (lat. Historia sacra) – oratorium oor 'n godsdienstige plot
Hit (Engelse treffer) – 'n treffer, 'n gewilde liedjie; letterlik die sukses
van Hoboe (Duitse boemelaar) – hobo
Rammel (Frans Oshe) – ratel (slaginstrument)
Maksimum (Duits Hoechst) – 1) uiters; baie; 2) die hoogste
Höchste Kraft (höhste craft) – met die grootste krag
Höhe des Tones (Duits höhe des tones) – toonhoogte
Klimaks (Duits höepunkt) – die klimaks, die hoogste punt van
Hohe Stimmen (Duits hoe shtimmen) – hoë stemme
Hohlflöte (
Holz (Duits Holz), Holzblaser (Holzblezer), Holzblasinstrumente ( Holzblazinstrumente ) – houtblaasinstrument
Holzblok (Duits Holzblock) – houtkissie (slaginstrument)
Holzharmonika(Duitse holtsharmonika) – starin, genoem. xilofoon
Holzschlägel (Duits: Holzschlögel) – 'n houthamer; mit Holzschlägel (mit holzschlägel) – [speel] met 'n houthamer
Holztrompete (Duits holztrompete) – 1) 'n houtpyp; 2) uitsig op die berghoring; 3) 'n blaasinstrument gemaak volgens dekreet. Wagner vir die opera Tristan en
isola _ _ _ _ _ _ . hokvatus) – goket – 'n Middeleeuse musiekgenre van 'n komiese aard; letterlik, Horă se hakkel
(rum. hóre) – chora (Moldowans en rum. volksdans)
Hörbar (ger. kherbar) – hoorbaar, hoorbaar; kaum hörbar (kaum herbar) – skaars hoorbaar
Horn (Duitse horing, Engels hóon) – 1) horing, horing; 2) bugel; 3) horing
Horn (Engels hóon) – enige blaasinstrument (in jazz)
Hörner-Verstärkung (herner-fershterkung) – bykomende horings
Horingpyp (Engels hóonpipe) – 1) doedelsak; 2) Engelse volksdans (matroos)
Hornquinten (Duits hórnkvinten) – versteekte parallelle vyfdes; letterlik, horingvyfdes
Hornsordine (Duitse hornsordine) – horing stom
Horing-tuba (Duitse horingtuba) - Wagner tuba (tenoor en bas)
paardenhaar(eng. hóoshee) – strikhare
wafers (lat. hostias) – “Slagoffers” – die begin van een van die dele van die requiem
Hot (eng. hot) – uitvoeringstyl in tradisionele jazz; letterlik, warm
mooi (Duits hübsch) – pragtig, bekoorlik, goed
Huitième de soupir (Frans yuitem de supir) – 1/32 (pouse)
Bui (Franse Humer) – bui
Humor (Duitse humor) – humor; met humor (mit humor) – met humor
Humoreska (Duitse humoreska), Humoristies (Franse humoreske) – humoreske
Humor (Franse humor, Engels hume) – humor
Hüpfend (Duits hyupfend) – oorslaan [Schönberg. "Maan Pierrot"]
Hoed(Engels hedy-gady) – 'n lier met 'n draaiwiel
Hurtig (Duits Hurtich) – geanimeerd
Gesang (Engels, gesang), volkslied (Frans imn), volkslied (Duitse loflied), Gesang (lat. hymnus) – volkslied
Hymnenartig (Duits himnenartich) – in die karakter van die gesang
Hyper (Grieks hiper) – verby
Hypo (seekoei) – onder
Hipofrygius (lat. hipofrigius) – hipofrygies [kêrel]

Lewer Kommentaar