Musiekterme – O
Musiekbepalings

Musiekterme – O

O (it. o) – of; byvoorbeeld, per viool oor flauto (per viool oor fluit) – vir viool of fluit
Obligato (it. obbligato) – verplig, verpligtend
Oben (Duits óben) – bo, bo; byvoorbeeld, linke Hand oben (linke hand óben) – [speel] met die linkerhand van bo af
Oberek, Obertas (Poolse oberek, obertas) – Poolse volksdans
Oberstimme (Duits óbershtimme) – boonste stem
Oberton (Duits óberton) – botoon
Oberwerk (Duits óberwerk) – syklavier van die orrel
Verpligtend (Frans oblizhe) – verpligtend, verpligtend
Skuins (lat. Obliquus) – indirek
Obnizenie(Pools obnizhene) – verlaging [gemoed. toon] [Penderetsky]
hobo (it. obbe) – hobo; 1) houtblaasinstrument
Hobo-baritono, Hobo-basso (hobo baritono, hobo basso) – bariton, bas hobo
Hobo da caccia (hobo da caccia) – jaghobo
Hobo d'amore (hobo d'ambre) – hobo d'amour
Hobo piccolo (obóe piccolo) – klein hobo; 2) een van die registers van die orrel
hobo (Duitse oboe), hobo (Engels óubou) – hobo
Hard koppig (Frans obstiné) – ostinato
Ocarina (it. ocarina) – 'n klein klei- of porseleinblaasinstrument
Ochetus(lat. ohetus) – starin, 'n vorm van 2-3-stemmige komposisies (teenpuntpret)
Agtste (lat. oktaaf), Octave (fr. oktaaf, eng. oktiv) – oktaaf
Oktaaffluit (eng. oktiv fluit) – klein. fluit
octet (Engels óktet), Oktette (Franse oktet), Octuor (oktuór) – oktet
Od (it. od) – of (voor 'n klinker)
ode (Griekse ode) – ode, lied
Odoroso (it. odorozo) – geurig [Medtner. Feeverhaal]
oeuvre (Frans Evre) – komposisie
Oeuvres choisies (Frans Evre choisey) – geselekteerde werke
voltooi werke (Evre konplet) – volledige werke
Oeuvres inedites ( evr inedit ) – ongepubliseerde werke
Oeuvre postuum (evr postum ) – postuum werk (nie gepubliseer gedurende die skrywer se leeftyd nie) óffen) – openlik, openlik [klank], sonder stom Offertorium (Latyns offertorium) – “Offertory” – een van die dele van die Mis; letterlik die aanbied van geskenke Officium (lat. officium) – Katolieke kerkdiens Amptelike (it. offikleide) – ofikleid (koperblaasinstrument) dikwels (kiem. dikwels) – dikwels Elkeen (it. óny) – elkeen, almal, almal Ohne (Duits. óne) – sonder, behalwe vir Ohne Ausdruck
(Duits: one ausdruk) – sonder uitdrukking [Mahler. Simfonie nr. 4]
Ohne Dampfer
( Duits óne dampfer) – geen stom nie dieselfde as rubato
Oktave (Duitse oktaaf) – oktaaf
Oktave hoog (oktaaf ​​heer) – 'n oktaaf ​​hierbo
Oktave tiefer (oktaaftifer) – 'n oktaaf ​​onder
Oktett (Duitse oktet) – oktet
Ole (Spaanse óle) – Spaanse dans
Omnes (lat. omnes), Omnia (omnia) – almal; dieselfde as tutti
Omofonia (it. homofonie) – homofonie
Onde liefkoos (fr. ond caressant) – streelgolf [Scriabin. Sonate nr. 6]
Ondeggiamente (it. ondejamente), Ondeggiando (ondejando), Ondeggiato (ondejato) – swaaiend, golwend
ondes martenot (fr. ond Martenot), Ondes musicales (ond musical) – 'n elektriese musiekinstrument ontwerp deur die Franse ingenieur Martenot
Ondoyant (fr. onduayan) – waai, wieg [soos golwe]
Een simbaal aan die bastrom (eng. uán simbel attachid aan basistrom) – 'n simbaal wat aan die groottrom geheg is
Een stap (eng. uán-step) – dans van die 20's. 20ste eeu; letterlik een stap
Op ne peut plus geleen (fr. he ne pe plu liang) – so stadig as moontlik [Ravel]
Op die … tou(eng. he de … strin) – [speel] op … snaar
Elfde (fr. onzyem) – undecima
Opening (eng. óupen) – oop, oop
Oop diapason (eng. óupen dáyepeysn) – hoof oop labiale stemme orrel
Maak notas oop (Engels óupen nóuts) – natuurlike klanke (op 'n blaasinstrument)
Oop tou (Engels óupen string) – oop snaar
opera (Duitse óper), Opera (Franse opera), Opera (Engels ópere) – opera
Opera (it. ópera) – 1) opera; 2) operahuis; 3) werk, komposisie
Opera buffel (it. opera buffa) – opera buffa, komiese opera
Opera burlesca(it. ópera burléska) – snaakse, komiese opera
Opéra komiek (fr. ópera komediant) – komiese opera
Opera d'arte (it. ópera d'árte) – 'n kunswerk
Opera omnia (lat. ópera omnia) – die volledige werke van
Opera toonhoogte (Engels ópere pich) – die toonhoogte wat in operahuise afspeel
Opera reeks (it. ópera seria) – operareeks (“ernstige opera”)
Operasie voltooi (it. ópere completete) – die volledige werke van
operette (it. operette , Engelse Operzte), Opérette (Franse operette), operette (Duitse operet) -
Opernton operette(Duits ópernton) – die toonhoogte wat in operahuise afspeel
Ophicléīde (Franse ophicleid), Ophicleide (Engelse ophicleid), Ophikleīde (Duitse ophicleide) – ophikleide (koperblaasinstrument)
Onderdruk (Franse onderdrukker) – moedeloos [Skrijabin . Simfonie nr. 3]
of (it. oppure) – of, of
Opus (lat. opus) – werk
Opus posthumum (lat. opus postumum) – postuum werk (nie gepubliseer gedurende die skrywer se leeftyd nie)
Opusculum (lat. opusculum) – klein die werk van
Orageux (Franse orage) – gewelddadig
oratorium (Italiaanse oratorium, Franse oratorium, Engels oretóriou), oratorium (Latynse oratorium),oratorium (Duitse oratorium) – Oratorium
orkes (Duitse orkes), Orkes (Italiaanse orkes, Engelse orkes), Orchestra (Franse orkes) – Orkes
Orkester … (Duitse orkes), orkestrale (Franse orkes, Engelse orkes), Orkes (Italiaanse orkes) – orkes
Orkes (Italiaanse orkes), Orkestreer (Engels ókistrait), Orkestreerder (Franse orkes), Orchestrieren (Duitse orkestrasie) – om orkestrasie te orkestreer
(
 Franse orkestrasie, eng. okestrasie), Orkessie (Italiaanse orkestrasie), Orkestrering (Duitse orkestrasie) – orkestrasie
Orchestrelle (Engels ókistrel) – 'n klein orkes, verskeidenheid orkes (VSA)
Orkes (Grieks – Duitse orkes) – 1) ’n draagbare konsertorrel (18de eeu); 2) 'n meganiese musiekinstrument (die eerste deel van die simfoniese werk "Victory of Wellington" deur Beethoven is daarvoor geskryf)
Gewone (Franse ordening), Gewone (Duitse ordiner) – gewoon, eenvoudig
gewone (it. ordinário) – gewoonlik; 'n aanduiding om die gewone manier van presteer te herstel (na spesiale truuks van die spel)
Om (fr. ordre) – die benaming van die suite in Frans. musiek van die 17de en 18de eeu.
Orrel (Engels ógen), Orrel (Italiaanse organo); Organum (lat. organum), orgel(Duits órgel), orgue (fr. org) – orrel (musiekinstrument)
Organetto (it. organetto) – klein orrel
Organetto a manovella (organetto en manovella) – vatorrel; letterlik 'n klein orreltjie met 'n handvatsel
Organetto a tavolino (organetto a tavolino) – harmonium
Organo dì legno (it. organo di legno) – orrel met houtpype
Organo pleno (it. organo pleno) – 'n stel verskillende. registers, wat 'n kragtige klank gee (barokterm)
Orrel-punt (eng. Ogen-punt) – orrelpunt; dieselfde as pedaalpunt
Orrel stop(Engels ógen stop) – orrelregister: 1) 'n groep pype van 'n sekere reeks en dieselfde timbre; 2) 'n meganiese toestel waarmee jy verskeie groepe pype kan aanskakel
Organum (lat. organum) – starin, 'n soort polifoniese musiek
Orgelleier (Duitse órgellayer) – 'n lier met 'n roterende wiel, snare en 'n klein orreltoestel; Haydn het 5 konserte en toneelstukke vir haar geskryf
Orgelpunt (Duits órgelpunkt) – orrelitem
Orgelstimme (Duits órgelshtimme) – orrelregister ('n groep pype van 'n sekere reeks en dieselfde timbre)
Orgue de Barbarie (Franse org de barbari) – vatorrel
Orgue de salon (Franse org. de salon) –
Oriental harmonium (Frans Oosters, Engels Oosters),Oosterse (It. Orientale), Oosterse (Duits Oosters) – Oosters
Oosterse pauken (Engels Oosterse Timpani) – timplipito (slaginstrument)
Ornament (Duitse ornament), Ornament (Engels ónement), Ornamento (Italiaanse ornament), Ornament (Franse orneman) – versiering
Orphéon (Franse orfeon) – orpheon (algemene naam vir manlike koorverenigings in Frankryk)
Hosanna (lat. Osanna) – eer, lof
donker ( Dit.
oskyro ) – donker, somber, somber osservantsa) – nakoming [van die reëls]; met osservanza (kon osservanza) – presies waarneming van die aangeduide skakerings van prestasie
Ossia (it. ossia) – of, dit wil sê, 'n geldige opsie (wat gewoonlik die hoofteks vergemaklik)
Ostinato (it. ostinato) – 'n term wat die terugkeer van 'n tema aandui met 'n gewysigde kontrapunt daarvoor; letterlik, koppig; basso ostinato ( basso
ostinato ) – ’n melodie wat sonder uitsondering in die bass de music stand herhaal) – verwyder die stomme geleidelik, een na die ander, begin met die begeleiers van die groepe [Ravel. "Daphnis en Chloe"] Oktaaf (it. ottava) – oktaaf Ottava alta (ottava álta) – 'n oktaaf ​​bo Ottava bassa
(ottáva bassa) – 'n oktaaf ​​onder
Piccolo (it. ottavino) – piccolo-fluit (klein fluit)
Ottetto (it. ottotto) – oktet
Ottoni (it. ottoni) – koperblaasinstrumente
Oule (fr. uy) – gehoor
Oues (Frans uy) – 1) resonante gate in booginstrumente; 2) "sockets" vir geplukde instrumente
Maak oop (fr. uver) – oop, oop [klank]; accord à l'ouvert (akor al uver) – die klank van oop snare
Opening (fr. ouverture), ouverture (eng. ouvetyue) – ouverture
Oorgedraaide tou (eng. ouverspan strin) – verstrengelde tou
Overtoon (eng. ouvetoun) – botoon
Eie tempo(Engels ón tempou) – tempo volgens die aard van die stuk

Lewer Kommentaar